Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.20017r. - 31.12.2017r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r. w KWP w Białymstoku

 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

475

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

36.172

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw. dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

23.936

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

74.932

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

2.341

Wpływy z różnych opłat

254.433

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

49.486

Wpływy z usług

31.981

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

129.769

Odsetki

19.286

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

42.224

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

110.769

Wpływy z różnych dochodów

178.437

Razem

954.241

Metryczka

Data publikacji 15.10.2008
Data modyfikacji 09.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Syczewska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska
do góry