Dług publiczny

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wg danych na dzień 31.12.2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  nie posiadała  zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data publikacji 15.10.2008
Data modyfikacji 09.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Syczewska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska
do góry