Język migowy - Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Język migowy

 

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi") w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce  mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce, kontaktując się za pomocą: 

 ·  SMS: 85-831-04-00 (wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms) 

 ·   faks: 85-831-04-15

 ·   e-mail: dyzurny.kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl

podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.). 

Osoba uprawniona ma  także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce, z pomocy wybranej przez siebie osoby,w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy(wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 08.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Pater
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Pater Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Pater
do góry