Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce 

 

1. Komendant Powiatowy Policji
2. I Zastępca Komendanta
3. Wydział Kryminalny
4. Wydział Prewencji
5. Wydział Ruchu Drogowego
6. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
7. Zespół Łączności i Informatyki
8. Zespół Prezydialny  Kadr i Szkolenia
9. Zespól Administracyjno-Gospodarczy
10. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
11. Posterunek Policji w Białowieży
12. Posterunek Policji w Czeremsze
13. Posterunek Policji w Narewce

Metryczka

Data publikacji 24.10.2008
Data modyfikacji 02.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Pater
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Pater Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Pater
do góry