Status prawny

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce reguluje:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.10.2008
Data modyfikacji 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba udostępniająca informację:
Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Korzun
do góry