Zakres działania i kompetencje

Strona znajduje się w archiwum.

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
 2. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły lub komisje i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach lub komisjach.
 3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:
 • Wydziałem Kryminalnym,
 • Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo-Informacyjnych,
 • Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia,
 • Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Zespołem Łączności i Informatyki,
 • Zespołem Administracyjno – Gospodarczym,

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad:
 • Wydziałem  Prewencji,
 • Wydziałem Ruchu Drogowego,
 • Posterunkiem Policji w Białowieży,
 • Posterunkiem Policji w Czeremsze,
 • Posterunkiem Policji w Narewce,
 

Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce reguluje Regulamin z dnia 10 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.10.2008
Data modyfikacji 21.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Pater
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Pater Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska
do góry